Friday, August 27, 2010

၁၂ ရာသီဖြား ေဗဒင္ေကာ္လံ မ်ား ဖတ္ရွူရာတြင္ သတိျပဳဖြယ္ရာ

ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ေမြးေန႕ ေမြးရက္ ေမြးလ ေမြးႏွစ္ ေတြကို ေဟာေျပာရာတြင္ ၁၂ ရာသီ ပါ၀င္ျပီးေဟာဆိုမွူရွိၾကသည္။၁၂ ရာသီေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဂ်ာနယ္မ်ား မဂၢဇင္းမ်ား တြင္မက FM Radio မွာပင္ေနရာယူလာၾကသည္။ ၁၂ ရာသီကိုေဟာလွ်င္ အေရွ့တိုင္း ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ဟူရွ်္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အေနာက္တိုင္း ရာသီခြင္ အစရက္ေနသည္ အဂၤလိပ္လ ၏ ၂၂ရက္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ေလ့ရွိျပီး၊ အေရွ႕တိုင္း ရာသီခြင္ အစျပဳေသာရက္တို႕သည္ အဂၤလိပ္လ ၁၅ ရက္ ၁၆ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အစျပဳတတ္ပါသည္။
  သို႕ရာတြင္ တခ်ိဳ႕ဆရာသမားမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္းရာသီခြင္ယူျပီး အေရွ႕တိုင္း ရာသီဇာတာမ်ားေဟာသလို ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကပါသည္။ ဥပမာ ...ေသာၾကာ ဥစ္န၀င္း ရသည္။ၾကာသပေတး ၀ဂၢဳတမၼ န၀င္းရသည္ ဟု ေဟာကိန္းမ်ားတြင္ ထည္႕သြင္းေဖၚျပသည္ ကိုၾကားသိေနရသည္။ ေသမည္ ရွင္မည္ေဟာ ျခင္းသည္ အေရးမၾကီးေခ် ...Application ေရာေႏွာ ျခင္းသည္ လက္မခံနိုင္ေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ေဗဒင္ေကာ္လံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္ရိုးရာ ၁၂ ေကာင္
သခ်ၤာေဗဒ ၊ ခုႏွစ္ေန႕သားသမီး အေဟာ မ်ားသည္ Application မရွူတ္ေထြးေခ်။ ၁၂ ရာသီ ေဗဒင္ေကာ္လံ ကိုေတာ့ သတိထား သင္႕ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
  ZODIACAL 12 SIGNS
    ♈ – Aries (The Ram)
    ♉ – Taurus (The bull)
   ♊ – Gemini (The Twins)
  ♋ – Cancer (The Crab)
  ♌ – Leo (The Lion)
  ♍ – Virgo (The Virgin)
  ♎ – Libra (The Scales)
  ♏ – Scorpio (The Scorpion)
  ♐ – Sagittarius (Centaur The Archer)
  ♑ – Capricorn (Goat-horned, The sea goat)
  ♒ – Aquarius (The water bearer)
  ♓ – Pisces (The fish)

Monday, March 22, 2010

နိုင္ငံတကာသံုးေဗဒင္ေဆာ့၀ဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္

ေဗဒင္ေဆာ့၀ဲေတြရမယ္
ဒီေနရာမွာ အားေပးနိုင္ပါတယ္။က်ဳပ္က အလကားေၾကာ္ျငာေနတာပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္ေဆာ့၀ဲေတာ့ ေရးေနတဲ့ဆရာေတြရွိပါတယ္ဆက္သြယ္ေပးလို့ရတယ္။
ၾတိစကၠဇာတာ၊ေကပီဇာတာ၊တိုင္ဆယ္ပါးပါ၀င္တဲ့ဇာတာ စသျဖင့္ရွိၾကပါတယ္။
အေနာက္တိုင္းဇာတာကေတာ့ ျမန္မာေတြအသံုးနည္းၾကပါတယ္။ဒီမွာေၾကာ္ျငာထားတာေတြက အေဟာေတြပါ၀င္တဲ့ အေရွ့တိုင္းအေနာက္တိုင္းဇာတာပရိုဂရမ္ေတြပါ။ဆရာ မလိုဘဲေဗဒင္တြက္လို့ရသြားမယ္။အြန္လိုင္းကေနပိုက္ဆံနဲ့ေပး၀ယ္လိုက္ရင္သင့္အတြက္ ဆရာရွာစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။
ျမန္မာျပည္မွာက ေရးတဲ့လူကေရာင္းတာမဟုတ္ဘဲနဲ့ မွား၀ယ္တတ္တယ္။တိုက္ရိုက္ပရိုဂရမ္မာနဲ့မေတြ့ရင္ မေကာင္းဘူး။ေဗဒင္ဆရာက ေဆာ့၀ဲနားမလည္တလို ပရိုဂရမ္မာကလည္းေဗဒင္မေဟာတတ္တာရွိေသးတယ္။


Wednesday, March 10, 2010

End of World 2012 ႏွင့္ က်ဳပ္နုပ္စုေဆာင္းတင္ျပသမွ်

ဒီ 2012 ကမၻာပ်က္ကိန္း ဟာေတာ္ေတာ္ေလး ဂယက္ခတ္ပါတယ္။ရုပ္ရွင္ျပသြားေတာ့ပိုဆိုးလာတယ္။
“On December 21, 2012 The Winter Solstice, the Earth and the Galactic Center align. The Galactic Center is also called the Milky Way. The Mayans called the Milky Way, The Sacred Tree, or the Great Mother. This alignment of the Earth and the Galactic Center only happens once every 26,000 years! The Galactic Center is at approximately 26°-27° Sagittarius.”ဒီလို 2012 ဒီဇင္ဘာ 21 ရက္မွာ သူရဖၹေနမင္းဟာ ေဆာင္းတာဆံု အမွတ္ The Winter Solstice ကိုျဖတ္တာ ႏွစ္တိုင္းလိုလိုပါဘဲ ဂလက္ဆီ ဗဟိုကလည္း အဲဒီေနရာနားေလးဘဲ သာယန သူရဇၹေနမင္းဟာ ဓနုရာသီ အံသာ၃၀ ကိုေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာဟာ ေဆာင္းတြင္းတာဆံု၀င္တဲ့ ၾကႏၷီ ေတာင္ 23°ေက်ာ္ ၾကႏၷီဆံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ့၀င္ရိုးတိမ္းေဆာင္းတာလည္း 23 ေက်ာ္ဘဲေလ။အခုေဟသီ နဲ့ ခ်ီလီ ငလွ်င္ေတြေၾကာင့္ ၀င္ရိုးအေပါ္ထိခိုက္တယ္။အခ်ိန္နာရီထိခိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ 2012 ကိုပိုလန့္လာၾကတာေပါ့။
ေနာက္ျပသနာ က ......
“Uranus squares Pluto at 7° – 8° of cardinal signs. This is the waxing square of the cycle that started in the mid 1960s, with the conjunction of these two planets in mid Virgo. December 21st, 2012 A.D., represents an extremely close conjunction of the Winter Solstice Sun with the crossing point of the Galactic Equator (Equator of the Milky Way) and the Ecliptic (path of the Sun), what that ancient Maya recognized as the Sacred Tree, or the Great Mother. This is an event that has been coming to resonance very slowly over thousands and thousands of years. It will come to resolution at exactly 11:11 am GMT.”

ယူေရးနတ္နဲ့ ပလူတို မိႆ နဲ့ မကာရ စရရာသီေတြရဲ့ပတမၾတင္းကေန စကြဲယားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါလည္းျပသနာဘဲ။စရရာသီေတြျဖစ္ေတာ့ ေႏြဦးတာဆံုနဲ့ေဆာင္းတြင္းတာဆံု စကြဲယား 90 ဒီကရီျမင္ၾကတာပါ။ဒီ ေဖါ္ျပပါ ဒီကရီမ်ားဟာ ျမန္မာ ျဂိုဟ္သြားေတြမဟုတ္ပါဘူး အေနာက္တိုင္းကမၻာသံုးျဂိုဟ္သြားသာယန tropical zodiac ြပါ။ျမန္မာနဲ့အိႏၵယတို့က အေရွ့တိုင္းနိယာသနsiderial zodiac ကိုသံုးပါတယ္။ Mundame Astrology မွာ သာယနဘဲ သံုးရိုးထံုးစံရွိလို့ပါ။


“May 20th 2012 Annular Solar Eclipse at zero degrees Gemini. Central eclipse 23:53 GMT. Eclipse visible from southern USA, central America, central equatorial south America and Africa.”ဒါက 2012 ေမလ 20 ရက္ေန့မွာ တပိုင္းတစ ေနၾကတ္မယ္ေလ။အေမရိက အာဖရိကေဒသေတြမွာေနၾကတ္တာျမင္ရမယ္။ ေမထုန္ရာသီ အစ ဇီးရိုး ဒီကရီမွာျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ ေမထုန္ရာသီက အေမရိကျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဒိတ္စြဲရာသီလည္းျဖစ္ေနေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

ေဗဒင္ေမးျမန္းသူတစ္ဦးႏင့္ 2012 အေၾကာင္းခ်က္တင္မွာေျပာတာေလးထည့္ေပးလိုက္ပရေစ...
ေလ့လာသူ: 2012...gabar phat mar hote ta lar hinßMr: hahahaa
movie mar top hote tal


ေလ့လာသူ: baryee tar tone


Mr: i dun think so


ေလ့လာသူ: aww..
yesterday i called my home and my mom told me about that


Mr: yess,,,this is very conplicated forecast abt 2010


ေလ့လာသူ: and most of the fortuneteller are predicting that are to be true


Mr: ဒါက ခ်ဲလို ကလင္ဒါက် တခုပါ


ေလ့လာသူ: aww..
2012 par


Mr: အင္းေပါ့


ေလ့လာသူ: but i heard somthing about it .there is a religion and they believe and said that year is the end of their clander


Mr: 2012 ကို ကလင္ဒါက် လုပ္ထားျပီး အျခားကိစၥေတြနဲ့ ဆက္စပ္ထားတာေလ
မာယာ ကလင္ဒါဆိုတာရွိတယ္
Maya Calendar
that Maya calendar end in 2012


ေလ့လာသူ: aww..ma thi par bu,,but so interesting
ah..i c
so u hav also no idea about that ?


Mr: Maya was from south america culture
အဲဒီမာယာေဒသ မွာ ပိရစ္မစ္ အေသးေလးေတြရွိတယ္


ေလ့လာသူ: sound interesting


Mr: DVD မွာ မာယာ ဇတ္ကားေတြရွာၾကည့္လို့ရတယ္
ေမာ္အတတ္ေတြေပါ့ ယစ္ပူေဇာ္တယ္


ေလ့လာသူ: Apoklipto ..kar lar
spelling might b wrong


Mr: ငါလည္း ဒီေလာက္ဘဲသိတယ္


ေလ့လာသူ: aww


Mr: အယူတီးက်တာေတြပါ


ေလ့လာသူ: aww...dar so ma phit nai bu pot


Mr: ငါလည္းမေေျပာတတ္ဘူး


ေလ့လာသူ: barkyaunt 2012 gabar phat mel lo pyaw kya tar le.ae d clander kyaut bae lar ..tachar akyaung kaw
exp...jo tway tite mhar doe bar doe pot


Mr: အေနာက္နိုင္ငံၾကီးေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမွုေတြနဲ့ဆက္စပ္ေနတယ္ေလ


ေလ့လာသူ: d mar tot bar mha ma pyaw kya par bu ae d akyang nae pat tat p tot


Mr: အင္တာနက္ေပါ္မွာ 2012 လို ရွာၾကည့္လိုက္ ျပီးရင္ အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ားမမ်ားၾကည့္လိုက္


ေလ့လာသူ: inn


Mr: search for 2012 gives 250,000,000 ေဒတာရွိတယ္


ေလ့လာသူ: innn tway p
Mr: ယူနဲ့ခ်က္တာကို ဘေလာ့မွာတင္ေပးမယ္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ။

Wednesday, February 24, 2010

ဟာသ ေဗဒင္ဆိုေပမဲ့ စရိုက္ကို ပီျပင္တယ္ေနာ္

(၁) Aries (မိႆရာသီဖြား -- မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

ေမေမ "Aries သမီးေလး.. စကပ္ဝတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ဒါန္းမစီးရဘူးေနာ္။ ေကာင္ေလးေတြ
သမီးရဲ႕အတြင္းခံကို ေတြ႔သြားႏိုင္တယ္"

Aries "ဟုတ္ကဲ့ပါ ေမေမ"

ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ Ariesက ေမေမဆီေျပးလာၿပီး "ေမေမ... ေမေမ ဒီေန႔
ေအာင္ေအာင္နဲ႔ဒါန္းစီးၿပိဳင
္တာ သမီးႏိုင္တယ္"

ေမေမက စိတ္တုိၿပီး "စကပ္ဝတ္ထားရင္ ဒါန္းမစီးရဘူးလို႔ ေမေမမွာထားတယ္မဟုတ္လား?"

Aries "သမီး ဒီေလာက္မအပါဘူး ေမေမရဲ႕၊ အတြင္းခံကို သူမျမင္ေအာင္ ခြၽတ္ထားၿပီးမွ
ဒါန္းစီးတာပါ"

(Ariesဖြားက ရဲရင့္၊ ပြင့္လင္းၿပီး လုပ္ရဲရင္ ခံရဲသူျဖစ္တယ္)


(၂) Taurus (ၿပိႆရာသီဖြား--ဧၿပီ ၂ဝ မွ ေမ ၂ဝ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

ဖရဲသီးေရာင္းသူ "လာေနာ္.. လာေနာ္.. ဖရဲသီးခ်ဳိတယ္၊ မခ်ဳိရင္ ပိုက္ဆံမယူဘူး"

ေရဆာေနတဲ့ Taurus " အေတာ္ပဲ... ကြၽန္ေတာ့္ကို မခ်ဳိတာေပးပါ"

(Taurusဖြားက အိမ္၊ မိသားစုကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ ေဘးေခ်ာ္ခ်င္သည့္တိုင္
ကိုယ့္ကိုကာကြယ္တတ္သူျဖစ္တယ္)


(၃) Gemini (ေမထုန္ရာသီဖြား-- ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂ဝ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

ေမေမ "Gemini ေရ ထေတာ့ ၾကက္ဖေတာင္တြန္ေနၿပီ"

Gemini "အာ..... ေမေမကလဲ! ၾကက္ဖတြန္ရင္ တြန္ပေစေပါ့။ သမီးက ၾကက္မမွမဟုတ္တာ"

(Gemini ဖြားက ကိုယ့္ကို သိတတ္လိုစိတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာစိတ္
ျပင္းထန္သူျဖစ္တယ္)


(၄) Cancer (ကရကဋ္ရာသီဖြား-- ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

Cancer "ဒီည သားေမေမနဲ႔အိပ္မယ္"

ေမေမ "သား မိန္းမယူၿပီးလည္း ေမေမနဲ႔အိပ္မွာလား?"

Cancer "အင္း"

ေမေမ "ဒါဆို သားမိန္းမဘယ္လိုလုပ္မလဲ?"

Cancer "ေဖေဖနဲ႔ ေပးအိပ္လိုက္မယ္"

(Cancerဖြားက မိခင္ကိုစဲြလမ္းသူ၊ မွီခိုသူျဖစ္တယ္)


(၅) Leo (သိဟ္ရာသီဖြား-- ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္၂၂ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

Leo "ဒီတင္ပါးပံုေပါက္စီကို လူေတြဘာလို႔ စားၾကတာလဲ?"

ဆိုင္ထဲက ေပါက္စီစားသူေတြ ေနရထိုင္ရခက္ကုန္တယ္။ Leoက ပဲေပါက္စီတစ္လံုး
ယူလိုက္တယ္။

Leo "ေမေမ.. ေမေမ တင္ပါးထဲမွာ အီးေတြနဲ႔...."

ေပါက္စီစားသူေတြ အန္လုလုျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။

(Leoဖြားက ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္နဲ႔ ေဘးလူရဲ႕အၾကည့္၊ အေျပာကို
သိပ္ဂရုမစိုက္တတ္သူျဖစ္တယ္)


(၆) virgo (ကန္ရာသီဖြား-- ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

virgoက ကိုယ့္ခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး "ဒါဘာလဲ"လို႔ ေဖေဖကို တအံ့တၾသေမးတယ္။

ေဖေဖက "ခ်က္ႀကိဳးက ကေလးငယ္ကို မိခင္နဲ႔ဆက္ထားေပးတယ္။ မိခင္ဝမ္းတြင္းက ခြါတာနဲ႔
ဆရာဝန္က ခ်က္ႀကိဳးကိုျဖတ္ၿပီး အထံုးထံုးေပးလိုက္တယ္။ အဲလိုနဲ႔
ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့တယ္" လို႔ အတိုခ်ံဳးရွင္းျပလိုက္တယ္။

virgo "ဆရာဝန္က ဘာျဖစ္လို႔ လိပ္ျပာပံုဖဲႀကိဳးေလး မထံုးေပးတာလဲ မသိဘူးေနာ္"

(virgoဖြားက စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားၿပီး ၿပီးျပည့္စံုမႈကုိ လိုလားသူျဖစ္တယ္)


(၇) Libra (တူရာသီဖြား-- စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

ေဖေဖ "Libra သား.. ဒီေန႔ေက်ာင္းမသြားနဲ႔ေတာ့၊ မေန႔ညက သားအတြက္ သားေမေမက
အမႊာေလးေမြးေပးလိုက္တယ္။ ဆရာမဆီ ခြင့္တစ္ရက္တိုင္လိုက္ေနာ္"

Libra "ဟုတ္ကဲ့ေဖေဖ... ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ပဲေမြးတယ္လို႔ သားေျပာမယ္။
က်န္တစ္ေယာက္ကို သားေက်ာင္းမသြားခ်င္တဲ့ေန႔မွ ထပ္ေျပာမယ္"

(Libraဖြားက ထက္ျမက္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္မွန္းဆတတ္သူျဖစ္တယ္)


(၈) Scorpio (ၿဗိစၧာရာသီဖြား-- ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

Scorpioအိပ္ေပ်ာ္ခါနီးမွ ျခင္တစ္ေကာင္က သူ႔ကိုကိုက္လိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔
Scorpioထလာၿပီး ျခင္ကို ေမာင္းထုတ္တယ္။ ဘယ္လိုေမာင္းထုတ္ထုတ္ အခန္းထဲကေန
ျခင္ထြက္မသြားဘူး။

"ေကာင္းၿပီ.... မင္းမထြက္ရင္ ငါထြက္တယ္ကြာ!"

ေျပာေျပာဆိုဆို အိပ္ခန္းထဲကေန Scorpioထြက္သြားၿပီး တံခါးကိုေသာ့ခတ္လိုက္တယ္။
ၿပီးမွ အားရေက်နပ္ဟန္နဲ႔---

"ဟင္း.. ဒီည ငါအခန္းထဲ ဝင္မအိပ္ေတာ့ဘူး။ အခန္းထဲမွာ မင္းကို အငတ္ထားၿပီး
သတ္ပစ္မယ္"

( Scorpio ဖြားက မေရရာသူ၊ လက္ေတြ႔ထိုးထြင္းဥာဏ္ နည္းသူျဖစ္တယ္)


(၉) Sagittarius (ဓႏုရာသီဖြား-- ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

Sagittarius "ေဖေဖ... ေဖေဖ့ဆံပင္ျဖဴေတြ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္မ်ားရတာလဲ?"

ေဖေဖ "သား မလိမၼာလို႔ေပါ့။ သားမလိမၼာလို႔ ေဖေဖဆံပင္ျဖဴမ်ားရတာေပါ့"

Sagittarius တေအာင့္ေလာက္ စဥ္းစားၿပီး.....

"ဘိုးဘိုးဆံပင္ေတြ တစ္ေခါင္းလံုးျဖဴရတာက ဘာေၾကာင့္လဲေဖေဖ?"

ေဖေဖ "............"

(Sagittarius ဖြားက ေတြးေတာတာကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္တယ္)


(၁ဝ) Capricorn (မကာရရာသီဖြား-- ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

တစ္ေန႔မွာ Capricornနဲ႔ေမေမ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္တယ္။ လမ္းခုလပ္ေရာက္ေတာ့
ရုတ္တရက္မိုးရြာခ်တယ္။ ေမေမက Capricorn လက္ကိုဆဲြၿပီး "မိုးရြာၿပီ...
ေျပးေျပး.. ေရွ႕ကိုေျပး!" လို႔ေျပာေတာ့ Capricornက တု႔ံေႏွးေႏွးနဲ႔ "ေရွ႕မွာ
မိုးမရြာလို႔လား?" တဲ့။

(Capricorn ဖြားက အမွန္ကိုသိေပမယ့္ လိုက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔
ပ်င္းရိသူျဖစ္တယ္)


(၁၁) Aquarius (ကံုရာသီဖြား-- ဇန္နဝါရီ ၂ဝ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

Aquarius "ၾကက္ဥက ဘယ္ကထြက္လာတာလဲ ေမေမ?"

ေမေမ "ၾကက္မက ထြက္လာတာေပါ့"

Aquarius "'ၾကက္မက ဘယ္ကထြက္လာတာလဲ ေမေမ?"

ေမေမ "ၾကက္ဥက ေပါက္လာတာေပါ့"

Aquarius "ၾကက္မနဲ႔ၾကက္ဥ ဘယ္ဟာက အရင္ရွိတာလဲ ေမေမ?"

(Aquarius ဖြားရဲ႕ အေတြးေတြက သာမန္လူေတြရဲ႕အေတြးေတြနဲ႔ အၿမဲကဲြျပားတတ္တယ္)


(၁၂) Pisces (မိန္ရာသီဖြား-- ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္လ ၂ဝ အတြင္းေမြးဖြားသူ)

ေဖေဖက သူ႔ငယ္စဥ္အေၾကာင္းေတြ Pisces ကို ေျပာျပေနခဲ့တယ္။

ေဖေဖ "ေဖေဖတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကဆို အစာေရစာမဝလို႔ အၿမဲငတ္ျပတ္ခဲ့ရတယ္"

Pisces "သနားလိုက္တာေနာ္။ ေဖေဖက စားစရာမရွိလို႔ သားတို႔အိမ္ကို
ေရာက္လာခဲ့တာေပါ့ေနာ္"

(Piscesဖြားက ကိုယ္ခ်င္းစာ၊ အၾကင္နာစိတ္ရွိေပမယ့္ အေျခအေနကို
မခဲြျခားတတ္သူျဖစ္တယ္)

***၁၂ရာသီဖြားေတြမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ဒီထက္မကရွိၾကပါတယ္။
အင္တာနက္မွာရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာေရးထားတာက တခ်ဳိ႕တေလပဲျဖစ္ပါတယ္။
(၁၂)ရာသီခြင္ဟာသလို႔ ဆိုထားေပမယ့္ တခ်ဳိ႕က သိပ္မရယ္ရပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘာသာျပန္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္းႏိုင္းစေန (ဓႏုရာသီဖြား)

Wednesday, January 27, 2010

ၾကာသပေတးျဂိုဟ္္ မကာရ ရာသီ အားနည္းစြာရပ္တည္ရ်္ ကမၻာတစ္၀န္း စီးပြားေရးက်တယ္ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ဘဲလားေလဘာတီ

Voice Journal January 18-24-2010 issue

နို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေဆာင္ရဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးစာမ်က္နာ မွာ " ၾကာသပေတးျဂိုဟ္က မကာရ ရာသီမွာ အားနည္းစြာ ရပ္တည္ေနခဲ့လို့ ကမၻာ တလြား စီးပြားေရးက် သြားပါတယ္လို့ ေရးသားထားျပီး ကံုရာသီကို ေကာဇာ ၾကာသပေတး ေရာက္ရင္ ျဂိုဟ္ဟာ ႏွစ္ဆ အျမန္ႏွံုးနဲ့ speed တင္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့စီးပြားေရးျပန္တတ္လာမယ္" လို နကၡတ္သုေတသီတစ္ဦးကေရးသားေဖါ္ျပတာေတြ့ရပါတယ္"ဆိုသည္ကို ဆရာ ဘဲလားေလဘာတီက ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။
ဆရာ ဘဲလားေလဘာတီဧ။္ မွတ္ခ်က္တြင္ " ၾကာသပေတးျဂိုဟ္ႏွစ္ဆျမန္သြားလို့ကမၻာစီးပြားေရးေတြ ျပန္တတ္လာမယ္ဆိုတာကို ေျပာဖို့မဆိုထားနဲ့ လူတေယာက္ရဲ့ စီးပြားေရးအျမင့္ဆံုးကိုေရာက္ျပီး ျပန္က်သြားရင္ေတာင္ ေကာင္းကင္မွာဘယ္လိုျဂိုဟ္္ေတြဘဲ ေျပာင္းေျပာင္း သူ့စီးပြားေရးက ခ်က္ခ်င္းျပန္တတ္လို့မရေတာ့ပါဘူး" ။
ဒီၾကာသပေတး မကာရတြင္နစ္မူေသာ ျပသနာ သည္ မီဒီယာထဲပါလာသည္ကိုေတြ့ရသျဖင့္ က်ဳ္ ဘေလာက္တြင္တဆင့္ေဖါက္သည္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။